Blog 6 – Welke indicatie bij dementie?

Als casemanager krijg ik regelmatig de vraag, wat is een indicatie? Ik zal in deze blog een korte uitleg geven over verschillende soorten indicaties.

Een indicatie vraag je aan bij het CIZ, zij staan ervoor een ieder zorg toe te kennen die bij hem of haar past. Er zijn verschillende soorten indicaties, dit hangt af van uw situatie en zorgvraag.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft en legt dit uit in een zogeheten indicatiebesluit, om zorg uit de  Wet langdurige zorg te ontvangen heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. De indicatie geeft aan op welke zorg u vanuit uw beperking mag rekenen. Dit heet het zorgprofiel. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg, beter bekend als WLZ.

Zorg thuis

Zorg thuis is met en zonder indicatie mogelijk. Zonder indicatie wordt deze zorg vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW), met indicatie wordt de zorg geleverd vanuit een wet langdurige zorg indicatie (WLZ). Voor zorg vanuit de WLZ betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage, deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Het CAK berekent hoeveel u per maand moet betalen.

Binnen een WLZ indicatie zijn er verschillende leveringsvormen mogelijk zoals een volledig pakket thuis, pgb of modulair pakket thuis, het zorgkantoor kan hierin de mogelijkheden met u bespreken. Ontvangt u al zorg dan kan de Wijkverpleegkundige of Casemanager u hierin bijstaan.

Zorg in een zorginstelling

Het kan zijn dat thuis wonen niet meer mogelijk is, voor het verblijf binnen een zorginstelling is er een indicatie nodig. Met een WLZ indicatie krijgt iemand in een zorginstelling de begeleiding en zorg die hij nodig heeft, zoals verpleging en verzorging. Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt, dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan een kijkje op de website www.CIZ.nl