Bestuur en toezicht

"Ouderen komen bij De Merwelanden in een kwetsbare tijd van hun leven. Je ziet de ouderen veranderen en opbloeien door de aandacht van onze medewerkers, dat motiveert ons iedere dag weer"

Corrie van Randwijk,
bestuurder De Merwelanden

Bestuur

Het bestuur van Stichting Merinos is statutair opgedragen aan een eenhoofdige Raad van Bestuur, Corrie van Randwijk. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid van Stichting Merinos en vertegenwoordigt rechtens intern en extern de organisatie.

Nevenfuncties:

Kostenvergoeding:

Raad van Toezicht

Mevrouw drs. G.J.J. Prins, voorzitter

Voorzitter Raad van Toezicht Merinos & Viceoorzitter Renumeratiecommissie

Aandachtsgebied:

Hoofdfunctie:

Voortvloeiend uit de hoofdfunctie

Nevenfuncties:

Zittingstermijn:Mevrouw A. Philippi-Hamelink

Lid Raad van Toezicht
Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aandachtsgebied:


Hoofdfunctie:

Zittingstermijn:

De heer drs. M.J. van Dijke

Lid Raad van Toezicht Stichting Merinos 
Voorzitter Auditcommissie (F&V)

Aandachtsgebied:

Hoofdfunctie:

Nevenfuncties:

Zittingstermijn:

Dhr. K.M.A. van Dongen, dhr. F.F. Siemssen, dhr. M.J. van Dijke, mw. G.J.J. Prins

De heer drs. K.M.A. van Dongen

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Merinos 
Lid Auditcommissie (F&V)
Voorzitter Remuneratiecommissie

Aandachtsgebieden:

Hoofdfunctie:

Nevenfuncties:

Zittingstermijn:

De heer F.F. Siemssen

Lid Raad van Toezicht Stichting Merinos 
Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aandachtsgebieden:

Hoofdfunctie:

Nevenfunctie:

Zittingstermijn: