Zorg

Zorgvormen

Nu u een jaartje ouder wordt, verdient u het om goed te worden verzorgd. Professionele zorg is hierbij van het grootste belang. De Merwelanden is thuis in toegewijde zorg. Wij bieden zorg waar en wanneer u die nodig heeft. En op een positieve en respectvolle manier helpen wij u de regie over uw leven te houden. 

U kunt zich weer richten op de leuke dingen van het leven, zoals het meedoen aan activiteiten en het contact leggen met medebewoners. We geven u de mogelijkheid volop in het leven te staan en creëren een omgeving waarin u zich thuis voelt.


Thuiszorg

De Merwelanden biedt zorg aan huis, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Wij staan op verschillende manieren voor u klaar.

Volledig Pakket Thuis

Veel senioren willen graag zelfstandig blijven wonen met zorg en begeleiding in de nabijheid. Dit kan bij De Merwelanden, ook als u een indicatie voor verpleeghuiszorg hebt.

Kleinschalig wonen

Als u in hoge mate afhankelijk bent van zorg, kunt u bij De Merwelanden terecht in een van de kleinschalige woningen.

Dagbesteding

U woont zelfstandig en overdag komt u naar het ontmoetingscentrum van De Merwelanden. Zo kunt u langer in uw eigen huis blijven wonen en heeft uw partner of mantelzorger meer tijd voor zichzelf.

Deeltijd wonen

Deeltijd wonen combineert het thuis wonen met het deels wonen in een verzorgingshuis. Deze vorm van zorg ontlast de mantelzorger, zorgt ervoor dat de cliënt langer thuis kan blijven en/of dat de cliënt kan wennen aan het wonen in verzorgingshuis.

Services

De zorg die wij u verlenen wordt altijd afgestemd op uw persoonlijke indicatie, uw situatie en bovenal op uw wensen. Onze deskundige zorgverleners staan u ook bij als het gaat om geestelijke zorg, hulp bij levensvragen en zingeving. Daarnaast houden diverse huisartsen spreekuur in De Merwelanden, is er een fysiotherapeut en bloedprikpunt aanwezig en treft u er een kapper, wasserette en kleine supermarkt.

Casemanager dementie

De diagnose dementie maakt veel los. Dan is het fijn als er iemand is die met u mee kan denken en die u kan voorzien van tips en advies. Samen met u en uw mantelzorger inventariseert onze casemanager aan welke vormen van ondersteuning en zorg u behoefte heeft. Aan de hand daarvan overlegt de casemanager met andere zorgverleners, zoals de huisarts, POH ouderen, wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde, ouderenconsulent of psycholoog.

Zorgtechnologie

Technologie speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Ook in de zorgsector kan technologie een instrument zijn om doelen makkelijker te bereiken. Denk hierbij aan technologische hulpmiddelen die het leven van cliënten aangenamer maken. Met de inzet van zorgtechnologie draagt De Merwelanden bij aan een waardevol leven.

Wet zorg en dwang

In de Wet Zorg en Dwang zijn de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, vastgelegd. In onze folder leest u hoe wij de Wet Zorg en Dwang toepassen.

Informele zorg en mantelzorg

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van groot belang voor onze cliënten en voor onze organisatie. Wij begrijpen als geen ander hoe intensief het kan zijn om te zorgen voor een naaste. Daarom bieden wij hen ondersteuning bij deze belangrijke taak.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.

Bij de klantenservice van De Merwelanden kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. Ook kunnen we u helpen bij het aanvragen van uw indicatie. Wij beantwoorden uw vragen graag en vinden het prettig u te ontmoeten. Stuur een bericht aan onze klantenservice met behulp van het onderstaande formulier.