Casemanager dementie

Afra van Rinsum

Casemanager dementie De Merwelanden

De Merwelanden biedt zorg aan huis, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Wij staan op verschillende manieren voor u klaar:

Wanneer kunt u bij een casemanager dementie terecht?

U kunt een beroep doen op de casemanager dementie wanneer de diagnose dementie is gesteld. In bepaalde gevallen kan de casemanager ook begeleiding bieden bij het traject naar de diagnose dementie. Pas als iemand met dementie verhuist naar een beschermde woonvorm, stopt de begeleiding van de casemanager.

Wat kan een casemanager dementie voor u betekenen?

U kunt met al uw vragen m.b.t. dementie terecht bij de casemanager van De Merwelanden. De casemanager kan u thuis bezoeken, maar is ook te bereiken via de telefoon en e-mail.

Het doel van de casemanager is om het thuis wonen zo lang mogelijk te stimuleren en wanneer dit niet meer mogelijk is, samen met u te kijken naar een andere passende woonvoorziening op basis van een WLZ5 indicatie.

Samen met u en uw mantelzorger inventariseert de casemanager aan welke vormen van ondersteuning en zorg u behoefte heeft. Aan de hand daarvan overlegt de casemanager met andere zorgverleners, zoals de huisarts, POH ouderen, wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde, ouderenconsulent of psycholoog. Dit overleg leidt tot een samenhangend pakket met zorg- en welzijnsdiensten.
De casemanager dementie kan ook veel betekenen voor de mantelzorger. Zij kan de mantelzorger bijvoorbeeld alles vertellen over de mogelijkheden voor tijdelijke opvang (respijtzorg) en over ontmoetingscentra.

Kosten

Over het algemeen wordt de ondersteuning van de casemanager dementie vergoed. Dit gebeurt ofwel door de zorgverzekering (zonder eigen bijdrage) of door de Wet Langdurige Zorg (met eigen bijdrage).

“De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld.
Als casemanager ben ik de onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast informeer, begeleid, adviseer en regel ik de noodzakelijke zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de clienten/naasten”

Blogs

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.

Neem dan contact op met de casemanagers van De Merwelanden
Afra van Rinsum
 a.rinsum@demerwelanden.nl
06 143 00 956

U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van De Merwelanden, 078 750 20 10