ANBI

De Merwelanden is een anbi, een algemeen nut beogende instelling. Anbi’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. De Merwelanden voldoet aan de voorwaarden voor een anbi.

Stichting De Merwelanden

Doelstelling Stichting De Merwelanden (Statuten artikel 2 en 3):
Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Stichting De Merwelanden is dat de CAO van de sector wordt aangehouden: CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg)
Documenten

Stichting De Merwelanden Wonen

Doelstelling Stichting De Merwelanden Wonen (Statuten artikel 3 en 4)
Door middel van organisatie van kapitaal en gekwalificeerde arbeid aan ouderen, al of niet in gezinsverband blijvend huisvesting en/ of verzorging en verpleging te verschaffen, met het oogmerk de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd der ouderen overeenkomende zinvolle levensperiode, zulks in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
– Het stichten, aankopen en verhuren van serviceflats en woningen, die aangepast zijn aan de wensen en mogelijkheden van ouderen. – Het verhuren van een woonzorgcentrum en dienstengebouw in de gemeente Dordrecht.
– Het samenwerken met andere organisaties, welke zich de huisvesting van ouderen ten doel stellen.
– Alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

Documenten