Deeltijd wonen

Deeltijd wonen combineert het thuis wonen met het deels wonen in een verzorgingshuis. Deze vorm van zorg ontlast de mantelzorger, zorgt ervoor dat de cliënt langer thuis kan blijven en/of dat de cliënt kan wennen aan het wonen in verzorgingshuis.
De client draait volledig mee in de wooneenheid en met het dagprogramma van de wooneenheid. In de wooneenheid wordt gebruik gemaakt van de nieuwste zorgtechnologie, zoals leefcirkels en zorgtablets. Naast het doen van een zorgoproep, kan de cliënt ook beeldbellen met zijn/ haar partner of familie. Zo heeft u als mantelzorger toch contact met uw naaste en kunt u de zorg met een gerust hart overlaten aan de professionele medewerkers van De Merwelanden.

Praktische zaken:

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.

Wilt u meer informatie over het deeltijd wonen bij De Merwelanden, neem dan contact op met onze klantenservice, 078-750 2010.