Deeltijd wonen

Deeltijd wonen combineert het thuis wonen met het deels wonen in een verzorgingshuis. Deze vorm van zorg ontlast de mantelzorger, zorgt ervoor dat de cliënt langer thuis kan blijven en/of dat de cliënt kan wennen aan het wonen in verzorgingshuis.
De client draait volledig mee in de wooneenheid en met het dagprogramma van de wooneenheid. In de wooneenheid wordt gebruik gemaakt van de nieuwste zorgtechnologie, zoals leefcirkels en zorgtablets. Naast het doen van een zorgoproep, kan de cliënt ook beeldbellen met zijn/ haar partner of familie. Zo heeft u als mantelzorger toch contact met uw naaste en kunt u de zorg met een gerust hart overlaten aan de professionele medewerkers van De Merwelanden.

Praktische zaken:

Voorbeeld Deeltijd wonen:

De heer Janssen is 85 jaar en heeft beginnende dementie. Hij komt twee dagen per week naar de dagbesteding bij De Merwelanden en blijft aansluitend logeren. Dit betekent meer rust voor dhr. Janssen voor zijn vrouw.

Mevrouw De Vries is 86 jaar en heeft dementie. Thuis wonen wordt steeds moeilijker, maar zij ziet ertegenop om te verhuizen naar een verzorgingshuis. Mw. De Vries komt daarom wekelijks 2 nachten logeren bij De Merwelanden, zodat zij kan wennen aan het wonen in een verzorgingshuis.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.

Wilt u meer informatie over het deeltijd wonen bij De Merwelanden, neem dan contact op met onze klantenservice, 078-750 2010.