Casemanager
dementie

Dementie en achterdocht

Achterdochtig gedrag is één van de vroege symptomen van dementie. Dit komt omdat uw naaste situaties niet goed meer kan inschatten en daardoor in de war raakt. Hij of zij vergeet waar spullen worden neergelegd en herkent mensen niet meer. Dat maakt uw naaste argwanend en achterdochtig.

Lewy body dementie

Lewy Body Dementie is een vorm van dementie waarbij iemand zowel beweegklachten als dementie heeft. Het ontstaat door een toenemende schade aan de zenuwcellen als gevolg van opstapeling van eiwitten in de zwarte hersenkern en de hersenschors.

Dementie en technologie

Technologie kan helpen om het leven voor mensen met dementie en voor de omgeving aangenamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan apps, beeldbellen, alarmeringssystemen of medicijndispensers met controle op afstand. Hieronder omschrijven we een aantal technologische hulpmiddelen die in verschillende fasen van dementie gebruikt kunnen worden.

Afasie bij dementie

Mensen met dementie kunnen op den duur moeite krijgen met het begrijpen van taal en praten. Langzaam verdwijnt de woordenschat. Het wordt steeds moeilijker om dingen onder woorden te brengen of om te begrijpen wat anderen zeggen.

Communicatie bij mensen met dementie

Dementie kan de communicatie tussen jou en je naaste op allerlei manieren bemoeilijken. De mate waarin de dementie iemands mogelijkheden voor communicatie heeft aangetast verschilt per type dementie en fase van de ziekte.

Intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie

Wanneer uw partner de diagnose dementie heeft, verandert uw hele leven. Dat geldt ook voor intimiteit en seksualiteit. Intimiteit en seksualiteit krijgen bij dementie vaak een andere rol en betekenis.

Dementie en autorijden

Dementie kan invloed hebben op hoe u rijdt. Voor uw eigen veiligheid en dat van uw medeweggebruikers is het dus belangrijk dat hier zorgvuldig naar gekeken wordt.

Zelfstandig wonen met dementie.

Veel ouderen willen niets liever dan in hun eigen vertrouwde omgeving oud worden. Zo lang mogelijk thuis wonen is naast de wens van veel ouderen ook het beleid van de overheid.

Wat is dementie en welke vormen zijn er?

Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die ontstaan door beschadigingen aan de hersenen.

Zorgtechnologie in de ouderenzorg, wat is dat?

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Technologie kan helpen om het leven voor hen (en voor hun omgeving) aangenamer te maken.

Diagnose dementie, wat nu?

Als casemanager dementie krijg ik regelmatig te maken met mensen die recent de diagnose dementie van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde hebben ontvangen.

De kans op dementie verkleinen

Dementie is nog niet te genezen, daarom moeten we proberen om te voorkomen dat mensen het krijgen. Bij het ontstaan van dementie spelen veel verschillende factoren een rol. Veel van die factoren spelen ook een rol bij hart- en vaatziekten.

Dementie en de laatste levensfase

Dementie is een progressief ziektebeeld. Dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en dat het onvermijdelijk is dat iemand uiteindelijk aan of met deze ziekte zal overlijden.

Onrust bij dementie

Onrust ontstaat voor het grootste deel in de dieper gelegen hersenen. Met name de rem op emoties is verminderd. Daardoor kan een persoon met dementie heftiger reageren, maar ook emotioneler of impulsiever.

Ondervoeding door dementie

Mensen met dementie lopen een groter risico om ondervoed te raken. Problemen, zoals geheugenverlies, bijwerkingen van medicijnen en een eenzijdig voedingspatroon kunnen leiden tot minder behoefte aan eten en drinken.

Rouw en verlies bij dementie

Een thema wat tijdens mijn opleiding tot casemanager dementie indruk op mij heeft gemaakt is rouw en verlies bij dementie. Bij dementie kan er al sprake zijn van rouw in de fase dat de diagnose wordt gesteld.

Een niet pluis gevoel

Een ‘niet pluis’ gevoel is een term die u vast wel eens gehoord heeft, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Het is een gevoel dat er iets niet klopt, al ontbreken er objectieve aanwijzingen. Sommige mensen vertonen al bepaalde symptomen voordat je kunt spreken over dementie.

Blog 9 – Het belang van bewegen bij mensen met dementie

Bewegen heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en op de zelfredzaamheid van ouderen. Uit onderzoek blijkt ook dat bewegen voor mensen met dementie goed is, zelfs met kleine momenten is er heel wat meer beweging in de dag te krijgen.

Blog 8 – Somberheid en depressie bij dementie

Af en toe somber zijn of depressief gedrag vertonen hoort bij het leven. Soms is er een oorzaak waardoor iemand zich een periode somber of depressief voelt, zoals het seizoen (herfst of winter), een sterfdag of op bepaalde feestdagen.

Blog 7 – Familieparticipatie

Familieparticipatie is de vanzelfsprekende en gelijkwaardige samenwerking tussen zorgprofessionals en familie/naaste ten behoeve van de kwaliteit van leven van een client.