Blog 7 – Familieparticipatie

Familieparticipatie is de vanzelfsprekende en gelijkwaardige samenwerking tussen zorgprofessionals en familie/naaste ten behoeve van de kwaliteit van leven van een client. Onderzoek wijst uit dat een  goed samenspel de afstand tussen zorg en familie verkleint. Ook de overheid vraagt naar het vergroten van familieparticipatie, daardoor is het sociale netwerk nog onmisbaarder geworden.

Het sociale netwerk van een cliënt hóórt bij iemand. Voor cliënten zijn familie en vrienden een belangrijke bron van aandacht, warmte, zingeving en levensvreugde. Ook voor familieleden is een betekenisvolle bijdrage waardevol. Door goed contact met de zorgmedewerkers, voelen familie en vrienden zich serieus genomen. De betrokkenheid van familie en vrienden bij de zorg voor een naaste is van grote waarde, juist bij mensen met dementie. Familieleden zijn vertrouwd en geven betekenis aan het leven van de cliënt. 

Familieparticipatie in de praktijk

Het begrip familieparticipatie is erg breed, dit kan bestaan uit ondersteunen tijdens een spelletjesmiddag op een kleinschalige wooneenheid tot aan het meehelpen tijdens zorgmomenten. Wat voor u misschien voelt als het leveren van een kleine bijdrage, kan in de zorg rondom de client van onmisbare waarde zijn.

Ook bij De Merwelanden bent u van groot belang voor de client. De Merwelanden stelt het dan ook zeer op prijs als medewerkers kunnen samenwerken met familie/naaste bij het verlenen van de zorg. Om deze reden vragen de medewerkers naar uw wensen en mogelijkheden om mantelzorg te kunnen verlenen, zowel qua tijd als qua vaardigheden.

Het belangrijkste in de samenwerking tussen zorgprofessionals en familie/naaste is het uitspreken van wensen, verwachtingen en grenzen. Wat doet de zorgprofessional en wat doet de familie, dit kan worden vastgelegd in het zorgplan, zodat dit voor beide partijen overzichtelijk is. Daarnaast is het van belang dat het sociale netwerk van de client goed in beeld is, hierdoor kunnen taken worden verdeeld, waardoor de mantelzorger minder belast wordt. De communicatie en het opbouwen van een vertrouwensband is erg belangrijk in de samenwerking rondom de client.