Kwaliteit

Kwaliteit staat bij De Merwelanden
hoog in het vaandel.

Met onze medewerkers en vrijwilligers zetten wij ons dagelijks in om het leven van onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen wij door rekening te houden met de wensen en behoeften van onze cliënten en hun familieleden, door het maken van goede afspraken en door het nakomen van onze afspraken. En vanzelfsprekend bieden wij goede en verantwoorde zorg volgens nationale maatstaven. Dit is verzekerd door het gouden PREZO-keurmerk.
In het kwaliteitsplan van de Merwelanden leest u meer over de visie op kwaliteit van de verpleeghuiszorg binnen De Merwelanden.

PREZO

Onze kwaliteit wordt mede getoetst aan de aan de hand van de kwaliteitseisen van het PREZO-keurmerk. Met dit keurmerk toont een organisatie of professional aan verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. Daarnaast geldt dat cliënten van organisaties en professionals met een PREZO-keurmerk blijkens landelijke indicatorenuitkomsten (meer dan) gemiddeld tevreden zijn. Zonder tevreden cliënten geen PREZO-keurmerk! De Merwelanden heeft in 2022 voor de 4e keer op rij het gouden PREZO-keurmerk behaald.

Klanttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Daar werken wij, samen met onze medewerkers, hard aan. Om een goede indruk te krijgen van de klanttevredenheid voeren wij regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit.
Naast ons eigen onderzoek wordt er eenmaal per twee jaar een groot onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Dit onderzoek is een verplichting vanuit de branchevereniging. Bent u benieuwd naar de uitkomsten voor De Merwelanden? Klik dan hier.

Klachtenafhandeling

Ondanks de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval nodigen wij u uit dit aan de orde te stellen. Wij bevorderen een klimaat waarin cliënten zich vrij en veilig voelen om klachten te uiten en vinden het belangrijk dat u uw ongenoegen bespreekbaar maakt. Uw klacht is namelijk een waardevolle impuls om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een platform waarop cliënten en hun familie of mantelzorgers hun ervaring met een zorginstelling kunnen delen. De site is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Aarzelt u niet om een beoordeling op deze website achter te laten. Uw complimenten of aandachtspunten horen wij graag. Wilt u uw beoordeling geven, klik dan hier.

Carenzorgt.nl

Om de communicatie tussen u, familieleden, mantelzorgers en De Merwelanden te ondersteunen is er de gratis website www.carenzorgt.nl. Hier kunt u een agenda gebruiken waarin u afspraken zet, zoals wanneer u huishoudelijke hulp heeft, wanneer u gaat wandelen of wanneer u een bezoek brengt aan een dokter. U kunt ervoor kiezen om familieleden, kennissen of buren toegang te geven tot deze Caren-agenda. De mensen die u toegang geeft tot Caren kunnen deze berichten lezen en zijn daardoor goed op de hoogte van hoe het met u gaat.

Omdat De Merwelanden een koppeling heeft met Caren, kunt u hier ook uw dossier en uw zorgplan lezen en de agenda en de rapportage van zorgmedewerkers inzien.