Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) betekent verzorgingshuiszorg op maat in uw eigen vertrouwde woning, ook als u verblijfszorg zonder behandeling nodig heeft. Op basis van uw indicatiestelling krijgt u de soort en de hoeveelheid zorg en ondersteuning waar u recht op heeft, zoals persoonlijke verzorging, het toedienen van medicijnen, het bieden van een dagstructuur en deelname aan de dagbeleving. Wat u individueel ontvangt is afhankelijk van uw indicatie en wat u nodig heeft. Dit wordt met u besproken en vastgelegd in uw eigen zorgleefplan.

Door uw zorgbehoefte heeft u een indicatie voor verpleeghuiszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maar u wilt graag zelfstandig wonen in uw eigen huur­appartement. Daar is het volledig pakket thuis (VPT) voor bedoeld.

Huurappartement

Als u bij De Merwelanden een VPT afneemt kunt u (blijven) wonen in uw huur­appartement. Hiervoor sluit u met ons een huurcontract af. Onderdeel hiervan zijn levering van diensten en enkele zorgservicekosten.

U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw appartement zoals dat is vastgelegd in uw huurovereenkomst. Daarnaast zorgt u zelf voor zaken als verzekering, elektriciteit en water.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit medewerkers zorg en verpleegkundigen. Onder leiding van de teamleider zijn zij verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan u. U ontvangt de vormen van zorg die volgens uw indicatie noodzakelijk zijn. De coördinatie van het zorgproces en uw pakket VPT gebeurt door uw persoonlijk begeleider. Met uw persoonlijk begeleider bespreekt u uw persoonlijke wensen en behoeften, maakt u afspraken over de zorg, begeleiding en overige diensten in uw Zorgleefplan en evalueert u periodiek hoe u de geleverde zorg en ondersteuning ervaart.

Het zorgteam is 24 uur per dag in de nabijheid en u kunt hier zowel gepland als ongepland een beroep op doen.

Overige diensten

Binnen het VPT horen verschillende diensten die u ondersteunen bij uw huishouden. Het gaat hier om het schoonhouden van uw woonruimte, het wassen van uw platgoed (beddengoed, linnengoed) en het verstrekken van eten en drinken.
Daarnaast zorgen wij voor vervoer naar uw dagbesteding als dat noodzakelijk is.
Logeeropvang is in de praktijk eigenlijk nooit nodig omdat wij 24 uur per dag nabij aanwezig zijn. Wij kunnen daarom een oogje in het zeil houden als dat noodzakelijk is.

Meer informatie over VPT leest u in de Brochure VPT.

Wilt u meer informatie over het Volledig Pakket Thuis?

En wilt u weten of u dit kunt inzetten? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.