Volledig Pakket Thuis /
Modulair Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis

Veel senioren willen graag zelfstandig blijven wonen met zorg en begeleiding in de nabijheid. Dit kan bij Merwelanden, ook als u een indicatie voor verpleeghuiszorg hebt. Als u deze gebruikt in de vorm van VPT of een MPT kunt u met de benodigde zorg en begeleiding zelfstandig in een huurappartement blijven wonen.

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis

Door uw zorgbehoefte heeft u een indicatie voor verpleeghuiszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maar u wilt graag zelfstandig wonen in uw eigen huur­appartement. Daar is het volledig pakket thuis (VPT) of het modulaire pakket thuis (MPT) voor bedoeld.
Hiermee krijgt u alle zorg en begeleiding die u ook krijgt bij een verblijf in het verpleeg­huis, maar dan bij u thuis. Daarnaast zijn er nog diverse diensten gekoppeld aan het VPT of MPT zoals hulp bij het huishouden, eten en drinken, vervoer en logeeropvang. Wat u individueel ontvangt is afhankelijk van uw indicatie en wat u nodig heeft. Dit wordt met u besproken en vastgelegd in uw eigen zorgleefplan.

Huurappartement

Als u bij Merwelanden een VPT of MPT afneemt kunt u (blijven) wonen in uw huur­appartement. Hiervoor sluit u met ons een huurcontract af. Onderdeel hiervan zijn levering van diensten en enkele zorgservicekosten.
U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw appartement zoals dat is vastgelegd in uw huurovereenkomst. Daarnaast zorgt u zelf voor zaken als verzekering, elektriciteit en water.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit medewerkers zorg en verpleegkundigen. Onder leiding van de teamleider zijn zij verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan u. U ontvangt de vormen van zorg die volgens uw indicatie noodzakelijk zijn. De coördinatie van het zorgproces en uw pakket VPT of MPT gebeurt door uw persoonlijk begeleider. Met uw persoonlijk begeleider bespreekt u uw persoonlijke wensen en behoeften, maakt u afspraken over de zorg, begeleiding en overige diensten in uw Zorgleefplan en evalueert u periodiek hoe u de geleverde zorg en ondersteuning ervaart.
Het zorgteam is 24 uur per dag in de nabijheid en u kunt hier zowel gepland als ongepland een beroep op doen.

Overige diensten

Binnen het VPT of MPT horen verschillende diensten die u ondersteunen bij uw huishouden. Het gaat hier om het schoonhouden van uw woonruimte, het wassen van uw platgoed (beddengoed, linnengoed) en het verstrekken van eten en drinken. Daarnaast zorgen wij voor vervoer naar uw dagbesteding als dat noodzakelijk is. Logeeropvang is in de praktijk eigenlijk nooit nodig omdat wij 24 uur per dag nabij aanwezig zijn. Wij kunnen daarom een oogje in het zeil houden als dat noodzakelijk is.
Meer informatie over VPT en MPT leest u in de Brochure VPT/ MPT

Wilt u meer informatie over het Volledig Pakket Thuis of het Modulair Pakket Thuis?

En wilt u weten of u een van beiden kunt inzetten? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.