Verwijzers

Artsen & specialisten

Bent u doorverwijzer en wilt u informatie over de mogelijkheden van De Merwelanden? Onze klantenservice kan u daar alles over vertellen.

U kunt ook contact opnemen met de casemanager van De Merwelanden, Afra van Rinsum, a.rinsum@demerwelanden.nl 06 143 00 956.