Zorgtechnologie

Waardevolle zorg met technologie voor cliënten

De maatschappelijke opgave die de komende jaren op ons afkomt als gevolg van vergrijzing, toenemende complexiteit van zorg, naderende grenzen aan informele zorg, groeiende tekorten aan personeel en stijgende zorgkosten, is enorm.
Innovatie is noodzakelijk om ook in de toekomst zorg van hoogwaardige kwaliteit te kunnen blijven leveren, tegen behapbare kosten.
Met de inzet van zorgtechnologie neemt De Merwelanden haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een antwoord te vinden op deze uitdagende opgave.
Zorgtechnologie is daarbij voor ons niet hét nieuwe normaal, maar is wél een waardevolle en onmisbare uitbreiding van hulpmiddelen in het zorgproces.
Zorgtechnologie draagt bij aan een waardevol leven. Dit is voor iedere cliënt iets anders. Daarom vindt De Merwelanden het belangrijk dat de inzet van zorgtechnologie past bij de behoefte van iedere unieke cliënt. We kijken dus eerst naar de mens, en dan pas naar de techniek. Dat vraagt om een zorgvuldige afstemming met de cliënt en u als naasten.
De meerwaarde van zorgtechnologie kan voor de cliënt bijvoorbeeld zijn:
Door de vele mogelijkheden van zorgtechnologie kan De Merwelanden nog meer maatwerk leveren op basis van individuele (zorg) behoeftes van cliënten.
Voor u als naasten (familie, mantelzorger, vrienden) van de cliënt zorgt zorgtechnologie voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen en rust. U heeft meer inzicht en makkelijker contact, waardoor er een nauwere samenwerking mogelijk is. U kunt, ook op afstand, een grotere rol spelen in het welbevinden van de cliënt.

Welke technologische toepassingen gebruiken we al?

Welke technologische toepassingen voegen we toe in 2021?

Daarnaast op maat, afhankelijk van de behoefte van de cliënt:

We staan voor de uitdaging om zorgtechnologie duurzaam in te bedden in onze zorgprocessen. We vinden het belangrijk om deze beweging zorgvuldig, gestructureerd en samenhangend te organiseren en faciliteren. Hiervoor hebben we een  Routekaart zorgtechnologie ontwikkeld.

In onderstaande documenten leest u meer over zorg met technologie bij De Merwelanden

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.

U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van De Merwelanden.