Privacy

De Merwelanden gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De Merwelanden heeft hiertoe een privacy statement opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe De Merwelanden met de verwerking van persoonsgegevens omgaat. Het Statement geeft een praktische uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Merwelanden heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, hij ziet er op toe dat de privacywetgeving binnen De Merwelanden wordt nageleefd. Hebt u vragen over het privacy statement of over de manier waarop wij gegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, fg@demerwelanden.nl.