Wet Zorg en Dwang

Vrijheid en veiligheid

Iedereen heeft de vrijheid om zelf keuzes te maken. De Merwelanden vindt dat ook erg belangrijk. De medewerkers werken samen met de cliënten en hun vertegenwoordigers om zo de juiste keuzes te maken. Vrijheid betekent echter niet dat alles kan. Het is belangrijk dat het veilig en goed is voor iedereen. De medewerkers, cliënten en vertegenwoordigers maken samen afspraken over wat goed en veilig is in de zorg en/of ondersteuning.
Soms kom je er samen niet uit en moet toch zorg worden verleend waar de cliënt zich tegen verzet of waar diens vertegenwoordiger het niet mee eens is. Dit kan alleen als er sprake is van ernstig nadeel. Ernstig nadeel is bijvoorbeeld levensgevaar of de kans op ernstig lichamelijk letsel of verwaarlozing. Het kan dan gaan om alle denkbare vormen van zorg, zoals het inrichten van het eigen leven, domotica, insluiten of beperking van bewegingsvrijheid. Dat heet onvrijwillige zorg.
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. In deze wet wordt geregeld hoe zorgaanbieders moeten omgaan met onvrijwillige zorg.
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. In deze wet wordt geregeld hoe zorgaanbieders moeten omgaan met onvrijwillige zorg.

Cliëntvertrouwenspersoon

Nazma van Belle is de cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet zorg en dwang. Ze werkt bij Adviespunt Zorgbelang en is onafhankelijk van de Merwelanden. Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Ze is onafhankelijk en staat aan uw kant. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.
Samen met Nazma kunt u helder krijgen wat u precies wil bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in de voorbereiding en het voeren van een gesprek.
Nazma van Belle is van maandag tot donderdag te bereiken op
06 57 20 85 28 of via nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl
Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.

Bij de klantenservice van De Merwelanden kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. Ook kunnen we u helpen bij het aanvragen van uw indicatie. Wij beantwoorden uw vragen graag en vinden het prettig u te ontmoeten. Stuur een bericht aan onze klantenservice.
U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van De Merwelanden, 078 750 20 10