Zelfstandig wonen met dementie.

Veel ouderen willen niets liever dan in hun eigen vertrouwde omgeving oud worden. Zo lang mogelijk thuis wonen is naast de wens van veel ouderen ook het beleid van de overheid. Met de technologie van nu en de nodige aanpassingen in huis, is thuis wonen ook steeds beter te doen.

Adviezen

Voor uw naaste is een vertrouwde omgeving belangrijk. Doe pas aanpassingen als daar
aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat iets onhandig of onveilig is geworden. Door het huis
beetje bij beetje aan te passen blijft het hun thuis, overzicht is hierin erg belangrijk.

  • Leg alles op een vaste plek. 
  • Schrijf alles voor uw naaste op in een agenda. U creëert zo houvast voor uw naaste, wat bijdraagt aan het dagritme.
  • Verander in huis zo min mogelijk. Wilt u toch aanpassingen doen in huis, dan kunt u hiervoor eventueel de hulp van een ergotherapeut inschakelen. 
  • Plak papiertjes op de deur met de naam van de kamer ter herkenning, bv. ‘’wc’’ op de wc-deur. 
  • Op een apparaat kunt u een papier plakken waarop een korte instructie staat hoe het apparaat werkt. 
  • Maak gebruik van een grote klok, indien mogelijk met een datum. 
  • Zorg voor kleurcontrast, zodat je naaste dingen beter kan onderscheiden. 
  • Er zijn hulpmiddelen die ongelukken kunnen voorkomen, bijvoorbeeld een elektrische waterkoker of een kookplaat die vanzelf uitgaat.

Passende oplossing?

Het kan zijn dat er, naast eventuele aanpassingen, hulp nodig is om uw naaste zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Hierbij kunt u denken aan inzetten van zorg, domotica, maaltijdondersteuning, vrijwilligersorganisatie, dagbesteding, en/of huishoudelijke ondersteuning.

Er zijn verschillende leveringsvormen mogelijk voor het inzetten van bijvoorbeeld
dagbesteding/huishoudelijke ondersteuning. Dit is geheel afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. Een wijkverpleegkundige én een casemanager kunnen u helpen
bij het zoeken naar een voor u passende oplossing en indien nodig voor u aanvragen.

U kunt bij Sabrina terecht met al uw vragen over dementie.
Zij kunt u thuis bezoeken of u kunt haar bereiken op 06-
4300933 of via email s.penning@demerwelanden.nl.