Een niet pluis gevoel

Een ‘niet pluis’ gevoel is een term die u vast wel eens gehoord heeft, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Het is een gevoel dat er iets niet klopt, al ontbreken er objectieve aanwijzingen. Sommige mensen vertonen al bepaalde symptomen voordat je kunt spreken over dementie. De cliënt of de omgeving is alert op dit soort signalen en de vraag ‘is dit nog wel normaal?’ keert steeds weer terug. Op een bepaald moment ontstaat bij de cliënt of omgeving toch het idee dat er meer aan de hand is. Deze fase waarin symptomen voorkomen die wijzen op mogelijke dementie en waarin nog geen diagnose is gesteld, noemen we de ‘niet pluis’ fase.

Terugkerende veranderingen in het gedrag kunnen duiden op beginnende dementie, maar ze kunnen ook een andere oorzaak hebben. Het is daarom belangrijk om te bepalen of de veranderingen te linken zijn aan dementie, want dan kan er op tijd worden gestart met passende begeleiding en ondersteuning. Hoe eerder signalen van dementie worden herkend, hoe beter je de zorg kunt laten aansluiten.

De ‘niet pluis’ fase is daarom een heel belangrijke fase. In deze fase is het van belang om signalen te herkennen. Wat zie je, wat hoor je en wat voel je? En bovendien, wat voelt de cliënt? De eerste symptomen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Een aantal veelvoorkomende symptomen van dementie of Alzheimer zijn:

  • gedragsverandering
  • vergeetachtigheid
  • achterdocht
  • het kwijtraken van spullen
  • problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Probeer de cliënt ervan te overtuigen om contact op te nemen met de huisarts om de signalen te bespreken. Indien nodig, kunt u de cliënt hierin bijstaan. Ook in de ‘niet pluis’ fase is de inzet van een casemanager al mogelijk. De casemanager kan de cliënt of omgeving voorzien van informatie en waar nodig ondersteunen in de weg naar diagnostiek.

Er zijn diverse testen, trainingen en hulpmiddelen die kunnen helpen bij het signaleren van dementie. Het Van Kleef Instituut heeft een signaleringskaartje dementie gemaakt en Alzheimer Nederland heeft een online test SignaLeren.