Blog 8 – Somberheid en depressie bij dementie

Af en toe somber zijn of depressief gedrag vertonen hoort bij het leven. Soms is er een oorzaak waardoor iemand zich een periode somber of depressief voelt, zoals het seizoen (herfst of winter), een sterfdag of op bepaalde feestdagen. Op dit soort momenten is een luisterend oor belangrijk, zodat mensen de gevoelens van somberheid en verdriet kunnen uitspreken en delen.

Door de achteruitgang van iemand zijn geheugen en cognitieve vermogens, kan iemand met dementie steeds minder. Telkens wanneer de persoon met dementie iets onderneemt merkt hij/zij dat het niet meer zo gaat als vroeger. De kans bestaat dat er hierdoor een depressie ontstaat. 

Depressie bij dementie wordt voor een deel direct veroorzaakt door veranderingen in de hersenen (die bij de dementie optreden). Voor een ander deel wordt depressie veroorzaakt door hoe de persoon met dementie met de veranderingen omgaat.

Een depressie vermindert de kwaliteit van leven en heeft een negatieve invloed op de gezondheid en het algeheel functioneren van de persoon met dementie. Ook kan het lastig zijn voor familie, vrienden en betrokken hulpverleners. Zij kunnen moeite ervaren om een persoon met dementie te stimuleren tot eten en drinken, dagelijkse verzorging, beweging en activiteiten. Iemand is vaak zeer somber en wil niets of weinig meer, ook is het lastig te genieten van dingen waar zij vroeger wel van genoten. Bij depressie lijkt de oorzaak vooral bij de beleving van de veranderingen te liggen. Als het depressieve gedrag langere tijd aanhoudt is het zinvol om te onderzoeken of er sprake is van een depressie, hierbij is de eerste stap een afspraak maken bij de huisarts/specialist.

Er zijn veel verschillende symptomen mogelijk als er sprake is van een depressie bij mensen met dementie. Een aantal voorbeelden van symptomen kunnen zijn: slecht slapen, sociaal isoleren en geen plezier meer ervaren in het ondernemen activiteiten.

Wat kunt u doen?

  • Als het steeds erger wordt, aarzel dan niet en bespreek het met de huisarts of specialist.
  • Wat zijn activiteiten die u of uw naaste vroeger graag deed? Als dit niet meer kan, kijk dan naar wat er nog wel kan.
  • Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving, met regelmaat in de dag.
  • Het leven zonder geheugen kan heel eenzaam zijn, omdat uw naaste niets uit het recente verleden onthoudt. Stimuleer daarom het ondernemen van activiteiten met anderen. Dat kan bij dagopvang, met een vrijwilliger of een bekende.