Lewy body dementie

Lewy Body Dementie is een vorm van dementie waarbij iemand zowel beweegklachten als dementie heeft. Het ontstaat door een toenemende schade aan de zenuwcellen als gevolg van opstapeling van eiwitten in de zwarte hersenkern (net als bij de ziekte van Parkinson) en de hersenschors (net als bij de ziekte van Alzheimer). Deze vormen nieuwe structuren waardoor de cellen hun werk niet meer goed kunnen doen. De nieuwe structuren worden ook wel Lewy bodies genoemd.

Bij Lewy body dementie staan niet de geheugenklachten op de voorgrond. De problemen met de planning en uitvoering, een verminderde aandacht en stoornissen in het ruimtelijk inzicht vallen het meest op. Een aantal lichamelijke symptomen van Lewy Body dementie komt overeen met de ziekte van Parkinson. Als eerste vallen vaak kleine veranderingen in het doen en laten op. De symptomen kunnen per uur en per dag verschillend zijn. Lewy body dementie kan leiden tot veel verschillende mentale en lichamelijke klachten. De achteruitgang bij Lewy body dementie verloopt meestal sneller dan die bij de ziekte van Alzheimer.

De ziekte wordt gekenmerkt door een aantal verschijnselen, maar niet al deze verschijnselen hoeven aanwezig te zijn. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Gevoeligheid voor medicijnen tegen hallucinaties (neuroleptica en antipsychotica).
  • Houdingsinstabiliteit (vaak vallen).
  • Lage bloeddruk, obstipatie, impotentie, urine-incontinentie, psychiatrische verschijnselen (apathie, depressie).
  • Verminderde denkfunctie (verminderde aandacht, moeite om overzicht te houden en een verminderd ruimtelijk inzicht).
  • Parkinsonachtige verschijnselen (stijfheid, trillen en problemen bij bewegen).
  • Visuele en auditieve hallucinaties (dingen horen en zien die er niet zijn) of illusionaire vervalsingen (beelden die ook door anderen worden gezien verkeerd interpreteren).
  • Fluctuerend bewustzijn (periodes van verwardheid, staren of overmatige slaperigheid).
  • Remslaap gedragsstoornissen (levendig dromen, schoppen, slaan, roepen in de slaap, vaak al jaren aanwezig).

Er is helaas nog geen genezende behandeling voor Lewy Body dementie. Er zijn wel verschillende soorten behandelingen om klachten te verminderen. U kunt hierbij denken aan medicatie, therapie of aanpassingen in het leven van uw naaste. Bepaalde medicatie kan klachten verminderen, maar sommige medicatie kunnen ook de klachten  verergeren. Overleg daarom altijd goed met uw huisarts/specialist welke medicatie of therapieën passend zijn.