Lewy body dementie

Lewy Body Dementie is een vorm van dementie waarbij iemand zowel beweegklachten als dementie heeft. Het ontstaat door een toenemende schade aan de zenuwcellen als gevolg van opstapeling van eiwitten in de zwarte hersenkern en de hersenschors.