Maandagenda oktober

Ook deze maand is er weer een mooie maandagenda voor u samengesteld met diverse activiteiten. Vergeet niet om u aan te melden voor de rood gemarkeerde activiteiten.

Dementie en achterdocht

Achterdochtig gedrag is één van de vroege symptomen van dementie. Dit komt omdat uw naaste situaties niet goed meer kan inschatten en daardoor in de war raakt. Hij of zij vergeet waar spullen worden neergelegd en herkent mensen niet meer. Dat maakt uw naaste argwanend en achterdochtig.

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag maken we de balans op door voor- en achteruit te kijken, om toekomstgerichte plannen te maken. We hebben ons voorbereid op regionale en landelijke trends en ontwikkelingen die impact hebben op de ouderenzorg én aansluiten op de strategische koers, zoals het IZA akkoord, de WOZO en de cao-ontwikkelingen.