Dementie en de laatste levensfase

Dementie is een progressief ziektebeeld. Dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en dat het onvermijdelijk is dat iemand uiteindelijk aan of met deze ziekte zal overlijden.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die gediagnosticeerd zijn met Alzheimer een gemiddelde levensverwachting hebben van 8 tot 10 jaar. Het zorgbeleid bij mensen met dementie is gericht op een optimaal welzijn, een aanvaardbare kwaliteit van leven en het voorkomen of verlichten van symptomen. Op tijd starten met het plannen van zorg in de laatste levensfase, ook wel bekend als Advance care planning, heeft als voordeel dat het tijd oplevert. Door vroeg in het ziekteproces het gesprek aan te gaan, kunnen patiënten nog beter aangeven wat hun wensen zijn rondom het einde van hun leven. Ook zorgt het ervoor dat er in acute situaties al besloten is wat er kan worden gedaan. Dit maakt het werk van de betrokken zorg en huisarts makkelijker.

Naarmate de ziekte vordert zal uw naaste steeds verder achteruit gaan en hierbij functies verliezen. In het laatste stadium van dementie heeft iemand continue verzorging nodig, deze fase wordt ook wel de terminale fase genoemd. Omdat genezing helaas niet meer mogelijk is, focust deze  speciale zorg zich vooral op het zo aangenaam en pijnloos mogelijk voltooien van deze laatste levensfase. Terminale zorg kan overal worden verleend waar uw naaste is. Thuis, maar ook in een zorginstelling, verpleeghuis, ziekenhuis, woonzorgcentrum of hospice.

Als het levenseinde voor uw naaste nadert gaan het geheugen en spraakvermogen snel achteruit. Het is haast onmogelijk om nog contact te maken. Bestrijding van pijn, angst, onrust en benauwdheid zijn in deze fase erg belangrijk. Ook heeft uw naaste veel baat bij een rustige omgeving. Uiteindelijk wordt de ademhaling oppervlakkiger en onregelmatig. De pauzes tussen de ademhalingen kunnen langer worden, maar het ademhalingspatroon kan ook erg wisselen. Als uw naaste goede terminale zorg krijgt, verloopt het overlijden meestal rustig.

Luisterend oor
– 
Alzheimer Nederland brengt lotgenoten met elkaar in contact. Ook na het overlijden van uw naaste kunt u hier terecht voor bijeenkomsten, ontmoetingen, gezelligheid en contacten.
– DementieLijn staat 7 dagen per week klaar om uw vragen over zorg voor naasten te beantwoorden. Ook bieden zij een luisterend oor en advies over omgaan met dementie. Bel gratis 0800-5088