Wat is dementie en welke vormen zijn er?

Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die ontstaan door beschadigingen aan de hersenen. Dementie zorgt ervoor dat de hersenen de informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het gevolg is dat het lichaam en de geest achteruitgaan. In deze blog beschijf ik de vier vormen die het meest voorkomen.

Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de bekendste vorm van dementie. Bij ongeveer 70 procent van de
mensen met dementie is Alzheimer de oorzaak. De ziekte van Alzheimer begint vaak sluipend. De eerste geheugenklachten zijn het vergeten van recente gebeurtenissen. Verder heeft iemand met Alzheimer vaak stemmingswisselingen, kan het karakter veranderen of krijgt men last van depressies. De ziekte van Alzheimer is niet te genezen.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door een storing in de bloedvoorziening van de hersenen. Vaak is die storing een gevolg van kleine beroertes of tia’s. Iemand met vasculaire dementie heeft vaak al langer hart- of vaatziekten of diabetes.

Lewy body dementie (LBD)

De symptomen van deze vorm van dementie kunnen van dag tot dag en zelfs van uur
tot uur verschillen. Iemand met Lewy body dementie dwaalt sneller af, reageert traag
en krijgt moeite met plannen maken. Omdat Lewy body dementie sterk lijkt op de
ziekte van Parkinson, is deze vorm van dementie soms moeilijk te herkennen

Frontotemporale dementie

Na de ziekte van Alzheimer komt deze vorm van dementie het meest voor bij jongere
mensen. De eerste verschijnselen van frontotemporale dementie (FTD) hebben vaak te
maken met veranderingen in sociaal gedrag. Frontotemporale dementie is niet te
genezen. Wel zijn er medicijnen die de gedragsveranderingen onder controle kunnen
houden.

Het vaststellen van dementie gebeurt niet van de een op de andere dag.
De eerste stap richting een diagnose is een bezoek aan de huisarts. Vermoedt de
huisarts dat er daadwerkelijk sprake is van dementie, dan verwijst hij door naar een
specialist. De specialist stelt uiteindelijk vast of er sprake is van dementie en welke
ziekte de dementie veroorzaakt

U kunt bij Sabrina terecht met al uw vragen over dementie.
Zij kunt u thuis bezoeken of u kunt haar bereiken op 06-
4300933 of via email s.penning@demerwelanden.nl.