Dementie en achterdocht

Achterdochtig gedrag is één van de vroege symptomen van dementie. Dit komt omdat uw naaste situaties niet goed meer kan inschatten en daardoor in de war raakt. Hij of zij vergeet waar spullen worden neergelegd en herkent mensen niet meer. Dat maakt uw naaste argwanend en achterdochtig.

Iemand die de grip op de wereld verliest, kan makkelijk wantrouwend worden. Uw naaste kan u beschuldigen van dingen die u niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld van diefstal, als hij/zij iets kwijt is. In de beleving van uw naaste is de verdenking volkomen terecht. U bent in zijn/haar ogen echt de persoon die steelt. De argwaan kan de zorg voor uw naaste in de weg staan, omdat hij/zij het niet vertrouwt.

Achterdocht kan ook veroorzaakt worden door lichamelijke of psychische aandoeningen. Misschien gaat het gehoor of het zicht van uw naaste achteruit, waardoor hij/zij gesprekken niet meer goed kan volgen en dingen niet meer goed kan zien. Ook pijn, koorts of een blaasontsteking kunnen een oorzaak zijn.

Een aantal tips hoe om te gaan met achterdocht:

  • Wanneer uw naaste u onterecht van iets beschuldigt, is het niet vreemd dat u zich boos, geïrriteerd of beledigd voelt. Maar wanneer u deze emoties naar uw naaste uit, kan dit het wantrouwen vergroten. Probeer te realiseren dat uw naaste niet bewust achterdochtig is. Ga op zoek naar de oorzaak van het gedrag, zodat u kunt kijken of daarin een mogelijkheid zit om het wantrouwen te verminderen.
  • Leg aan vrienden en familie uit dat de beschuldigingen niet persoonlijk opgevat moeten worden. Uw naaste kan er niets aan doen, maar het gevoel is echt. U kunt spanningen voorkomen door dit aan mensen uit te leggen en daarmee uw naaste in zijn/haar waarde laten.
  • Vertel uw naaste rustig hoe het echt zit. Leid de aandacht dan van het onderwerp af. Lukt dit niet, ga dan niet in discussie om uw naaste te overtuigen van de waarheid. U kunt beter de ongerustheid bevestigen en beloven dat u bijvoorbeeld uw best zal doen om het verloren object terug te vinden.
  • Activiteiten zoals muziek luisteren, wandelen, zingen of oude foto’s bekijken leiden af van de achterdocht.
  • Als uw naaste in korte tijd veel achterdochtiger wordt, is het raadzaam om de huisarts te raadplegen. Lichamelijke of psychische aandoeningen kunnen ook achterdochtig gedrag veroorzaken.
  • Probeer de plekken te ontdekken waar uw naaste het liefst spullen weglegt of verstopt. Een dagboekje bijhouden kan u daarbij helpen. Dat helpt ook om na te gaan of er specifieke momenten zijn waarop het achterdochtige gedrag zich voordoet.

Wilt u meer informatie over achterdocht bij mensen met dementie, dan kunt u op de website www.dementie.nl van stichting Alzheimer Nederland nog meer praktische tips vinden hoe om te gaan met achterdocht. Ook kunt u via deze website een gratis training volgen hoe u beter kan omgaan met veranderend gedrag.