Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag maken we de balans op door voor- en achteruit te kijken, om toekomstgerichte plannen te maken. We hebben ons voorbereid op regionale en landelijke trends en ontwikkelingen die impact hebben op de ouderenzorg én aansluiten op de strategische koers, zoals het IZA akkoord, de WOZO en de cao-ontwikkelingen.

Met een frisse blik, breed gedragen ambitie en heldere doelstellingen, maken we ruimte voor het dagelijkse werk en eigen regie voor onze medewerkers. En bieden we ouderen een fijne plek om te wonen met welzijn en zorg, midden in de wijk en de samenleving, waar het bruisend is en we ´Samen voor een goed leven’ gaan.

We bedanken iedereen voor hun inzet, vertrouwen en toewijding en wensen jou veel leesplezier met ons Jaarverslag 2022.