Minister Helder opent Verwijspunt 078

Verwijspunt 078 eerste organisatie voor kortdurende én langdurige ouderenzorg die ook toewijzing verzorgt

Als eerste regio in Nederland is per 31 oktober de plaatsing van cliënten in de kortdurende en langdurige ouderenzorg centraal georganiseerd door Verwijspunt 078. Verwijspunt 078 realiseert tijdige en juiste plaatsingen van (kwetsbare) ouderen in de regio Drechtsteden. De deelnemende zorgorganisaties in de regio Drechtsteden gebruiken één regionale wachtlijst voor cliënten met een indicatie voor kortdurende en langdurige zorg. Op woensdag 7 december is Verwijspunt 078 officieel geopend in het bijzijn van minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Wachtlijstbeheer én toewijzing vanuit één centraal punt
Verwijspunt 078 is het eerste en daarmee unieke concept in Nederland dat alle intramurale verblijfsvormen in één centraal punt heeft ondergebracht (eerstelijnsverblijf laag- en hoogcomplex, Wet langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie, observatie, crisisopvang, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, gedwongen opname met inbewaringstelling en rechterlijke machtiging).


VVT alliantie Waardenland
Verwijspunt 078 is ontstaan vanuit de regiovisie van de VVT Alliantie Waardenland: “We verdelen ons zorgaanbod zó dat cliënten die zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen.” Zorgorganisaties in de regio hebben daarom maatregelen genomen om kwalitatieve zorg te blijven garanderen. Door onder andere de wachtlijsten van de deelnemende zorgorganisaties samen te voegen en gezamenlijk te coördineren, vindt toewijzing vanuit Verwijspunt 078 plaats. De triage gebeurt door inzet van medewerkers uit de deelnemende organisaties.

Officiële opening
Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, heeft tijdens de officiële opening zelf ervaren hoe het verwijzen er in de praktijk aan toe gaat. Aan de hand van twee fictieve casussen heeft minister Helder twee ouderen in de regio Drechtsteden verwezen naar de juiste plek.

Over Verwijspunt 078
Verwijspunt 078 is een initiatief van de VVT alliantie Waardenland en bestaat uit zeven zorgorganisaties in de regio Drechtsteden: Het Parkhuis, Het Spectrum, PZC Dordrecht, Swinhove Groep, De Merwelanden, De Blije Borgh en Leger des Heils. Wij werken samen met huisartsen, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de VVT-instellingen uit de regio. Naast een verbeterde samenwerking in de regio Drechtsteden hebben wij de volgende doelen voor ogen: snellere plaatsing van cliënten op de juiste plek, tijdsbesparing voor verwijzers, afname van het aantal plaatsingen op ‘verkeerde bedden’ en het zichtbaar maken van trends in de vraagontwikkeling.