Samenwerking De Merwelanden en PZC

De Merwelanden en PZC Dordrecht zijn een samenwerking aangegaan om robuuste ondersteuning van zorgmedewerkers en voorbereiding op de zorg van de toekomst slimmer te organiseren. Het voornaamste doel van de samenwerking is het versterken van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteunende diensten, zodat zorgmedewerkers zich nu en in de toekomst volledig kunnen richten op zorg en welzijn van bewoners en cliënten. Door samen op te lopen in het veranderende zorglandschap, groot te denken, maar op vertrouwde, kleine schaal te blijven acteren ontstaat een toekomstbestendige en waardevolle omgeving om in te wonen en te werken.

Slimmer samen!
Door het combineren van kennis en capaciteit kunnen aantrekkelijke, duurzame en betaalbare oplossingen gevonden worden voor zorg, wonen en werken, nu en in de toekomst. De eerste slagen worden gemaakt door samenwerking op het gebied van de inzet van zorgtechnologie, het werven en opleiden van personeel en het inrichten van een ICT servicedesk. Met kleine, gedurfde stappen maken we grote ambities waar, altijd in verbinding met elkaar.

Toekomstgerichte samenwerking, behoud eigen visie
Op het gebied van waarden en sfeer hebben beide organisaties sterke overeenkomsten. De Merwelanden staat voor een waardevol leven voor ouderen, waarbij ieder mens er toe doet, in verbinding met anderen. PZC Dordrecht zoekt naar wat mensen nodig hebben om zich van waarde te voelen met als centrale kernwaarde zingeving. ‘Met nagenoeg dezelfde thema’s en uitdagingen is samenwerken met PZC Dordrecht een logische stap’, aldus Corrie van Randwijk, bestuurder van De Merwelanden. Medio 2022 zijn de gesprekken gestart om te komen tot een samenwerkingsverband, vanaf 1 januari zijn de eerste pilots gestart en op 18 april 2023 is de samenwerking feestelijk beklonken.

Robuuste ondersteuning, meer werkgeluk, warme zorg
Beide partijen willen de eigenheid van de eigen organisatie behouden, maar dusdanig samenwerken op de ondersteunende processen dat zorgmedewerkers meer werkgeluk ervaren en zich nog beter ondersteund voelen. Door robuuste ondersteuning kunnen onze zorgprofessionals zich richten op waar zij goed in zijn en waar zij blij van worden; warme zorg verlenen aan de bewoners en revalidanten’, aldus Sven de Langen, bestuurder van PZC Dordrecht.

Uitbouwen samenwerking
Dat de zorg de komende jaren gaat veranderen is zeker. PZC Dordrecht en de Merwelanden werken zowel aan verbeteringen op de korte termijn, sinds januari delen beide organisaties bijvoorbeeld een HR manager, als ook de mogelijkheden voor de lange termijn op bijvoorbeeld de inzet van zorgtechnologie. De samenwerking wordt gestart  op de thema’s HR, ICT en inkoop, maar zal stap voor stap in overleg met medewerkers en medezeggenschap worden uitgebreid. Het samenwerkingsverband tussen de Merwelanden en PZC blijft natuurlijk verbonden met de VVT-alliantie in de regio en staat open voor toetreding van andere partijen.