Zij-instromers van start in de ouderenzorg

Vandaag, 1 december 2020, zijn 28 zij-instromers gestart in de ouderenzorg in de regio Waardenland. Om een antwoord te vinden op de groeiende schaarste aan medewerkers en toenemende vraag naar ouderenzorg, sloegen acht zorgorganisaties in de ouderenzorg in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de handen ineen.