Jaarverslag Stichting Merinos

Wij kijken terug op een jaar met groei en ontwikkeling, waarin we vanuit gastvrijheid, ontmoeting, bezieling en vakbekwaamheid verder hebben gebouwd aan een toekomstvaste, duurzame, innovatieve en een resultaatgerichte organisatie.

Nieuwe strategie De Merwelanden

Vandaag, 12 mei 2021, lanceert De Merwelanden haar nieuwe strategie. Een strategie die staat voor “Samen voor een goed leven”, een goed leven voor onze medewekers en een goed leven voor onze ouderen.

Zij-instromers van start in de ouderenzorg

Vandaag, 1 december 2020, zijn 28 zij-instromers gestart in de ouderenzorg in de regio Waardenland. Om een antwoord te vinden op de groeiende schaarste aan medewerkers en toenemende vraag naar ouderenzorg, sloegen acht zorgorganisaties in de ouderenzorg in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de handen ineen.